What To Expect From Telepathy?

What To Expect From Telepathy?

טלפתיה הוא יכולת ל- לבדוק ו לשדר מחשבות עם העוצמה של המוח בלבד. הוא הצהיר כי אנשים יש זה יכולת, אבל כמה לגלות כיצד שימוש זה ואפילו להכיר אפשרות בתוכם. עבור רוב האנשים יש טלפתי מיומנויות ושהייה בשימוש ידוע. כל שעליך לעשות הוא כמה אנשים יהיה ללמוד כיצד להקים זה מוסתר ו אדם קדמון יכולת , בכל אופן זה יכול להיות שפותח על ידי מישהו אשר פתוח אליו. רב מדיומים היום להכריז הוא מיומנות שכל בני אדם יש וזה רק צריך להיות הוקמה ל- Show תוצאות

אמן טלפתיה לבר מצווה הוא יכולת כי יש בעצם כבר השתמשה על ידי אנשים במשך אלף שנים. חלק יש הציע שזה היה מנוצל על ידי עתיק בני אדם ל- לתקשר לפני הוא הוקמה שפה מדוברת וכי דולפינים עדיין הצג כגון תקשורת עם זו היום.

. זה מיומנות כי כמה אנשים לממש הם יש ו מסיבה, באמת כמה אנשים לפתח הכישורים היכולות ל- לנצל זה בהצלחה. זה סוג נפשי אינטראקציה יש בעצם כבר מודבק ב שימוש לאורך ההיסטוריה האנושית, ולכן חלק אנשים יש בעצם ידוע על היכולות מעורב ו היה רגיש ל- התפתחותם

שמרבים ציטט טלפתי היכולת הוא המקום שבו אתה אולי כבר לחשוב על מישהו והם קוראים לך או להופיע ליד הדלת שלך. נוספת היא כאשר אתה רשאי נגיד או להלחין בדיוק את המדויק אותו דבר כמו מישהו אחר בבית המדויק אותו זמן. דוגמה נוספת היא כאשר מישהו יש את היכולת להבין מה ספציפי פריט מישהו יש נבחר או תמונה הוא יש נמשך מבלי שחווה את הזדמנות לראות. כל אלה הם מוסתר היכולות אשר כולם יש כנראה היה קצת ניסיון של. כל אחד מאלה, ועוד, ניתן שפותחו על הרבה יותר רמת מיומנות ו מעשית פונקציה

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries